Omówienie

Skrótowe omówienie warunków współpracy

SPRZEDAŻ

Żeby rozpocząć legalną sprzedaż swoich kursów za pomocą portalu skillsy.com.pl, należy zaznaczyć opcję Akceptuję Warunki współpracy w panelu Twoje dane.

Żeby przekazywanie środków odbywało się sprawnie, w panelu Twoje dane koniecznie dodaj informacje o swojej działalności gospodarczej (NIP, nazwa, adres) oraz wpisz numer konta, na który będą przelewane środki ze sprzedanych kursów i szkoleń.


KOSZTY

Korzystanie z serwisu jest darmowe.

Prowizja za każdy sprzedany kurs wynosi 2,5% ceny kursu. Dotyczy tylko sprzedanych kursów.

Dodatkowo drugie 2,5% ceny kursu płaci klient, kupując Twój kurs. 

Środki przelewane są raz w miesiącu, na koniec danego miesiąca, jako suma wszystkich sprzedanych szkoleń i kursów w danym miesiącu. Suma ta jest zmniejszona o prowizję. 

Jeśli w danym miesiącu sprzedałeś trzy kursy: za 350 zł, za 200 zł i za 400 zł, to na koniec miesiąca otrzymasz przelew na kwotę 926,25 zł , ponieważ 2,5% prowizji wyniesie w sumie 23,75 zł.

FAKTURY

Jeśli wystawiasz faktury i klient Cię o to poprosi, otrzymasz stosowne powiadomienie i każdorazowo będziesz musiał wystawić fakturę na kwotę 102,5% wartości kursu. To oznacza, że jeśli sprzedałeś kurs za 100 zł, musisz wystawić fakturę klientowi na 102,5 zł. 

Przykład 1:

Jeśli sprzedałeś w danym miesiącu kursy o łącznej wartości 950 zł, to z punktu widzenia księgowości Twoim przychodem będzie cała kwota, jaką klienci zapłacili, dokonując zakupu Twoich kursów.

W tym przypadku przychód to kwota 973,75 zł (102,5% x 950 = 973,75)

Natomiast dochód to 926,25 zł (950 - 2,5%x950 = 926,25)

Na koniec miesiąca otrzymasz od Skillsy fakturę kosztową na pobraną już kwotę 47,50 zł.

Przykład 2:

Jeśli sprzedałeś w danym miesiącu kursy o łącznej wartości 100 zł, to z punktu widzenia księgowości Twoim przychodem będzie cała kwota, jaką klienci zapłacili, dokonując zakupu Twoich kursów.

W tym przypadku przychód to kwota 102,5 zł (102,5% x 100 = 102,5) 

Natomiast dochód to 97,5 zł (97,5% x 100 = 97,5) 

Na koniec miesiąca otrzymasz od Skillsy fakturę kosztową na pobraną już kwotę 5 zł. 

_____
Nasza faktura  dla Ciebie będzie uwzględniać dwie pozycje:
1) prowizję od sprzedaży oraz
2) refakturowanie kosztów obsługi płatności, które poniósł Twój klient.


ODWOŁANIE KURSU/SZKOLENIA

Jeśli ktoś kupił Twój kurs, a Ty go odwołasz przed realizacją, zostaniesz obciążony kwotą 3% wartości kursu na poczet kosztów administracyjnych procedury zwrotu. Natomiast jeśli odwołasz kurs, którego jeszcze nikt nie zakupił, nie ponosisz tych kosztów.

Jeśli więc odwołasz kurs o wartości 600 zł, a wcześniej ktoś już ten kurs zakupi, na koniec miesiąca otrzymasz fakturę do opłacenia na kwotę 18 zł.

Aby nie ponieść kosztów odwołania kursu, możesz zapewnić zastępstwo do realizacji kursu lub umówić się z klientami na inny termin.


ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Jeśli zechcesz zakończyć współpracę, wystarczy, że złożysz do nas taką dyspozycję mailowo lub zwyczajnie usuniesz konto z serwisu.


RODO

Portal skillsy.com.pl jedynie pośredniczy w przekazywaniu danych osobowych, więc także w Waszej dyspozycji jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych klientów. Wystarczą tutaj procedury, które już posiadacie w ramach działalności szkoleniowej.

____________________________________________________________________________________
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji.
KONTAKT