Cennik

Użytkownik posiadający konto może skorzystać z promowania swoich ogłoszeń. Dostępne są trzy opcje:

1. Przesuń na szczyt listy wyszukiwań – jest to jednorazowe podbicie ogłoszenia na szczyt listy wyszukiwani w kategorii, do której jest przypisane.


KOSZT: 4,90 zł


2. Wyróżnij graficznie – wyróżnienie ogłoszenia kolorem różowym, który zapewnia lepszą widoczność na stronie. Działa przez 7 dni.


KOSZT: 7,90 zł


3. Stała pozycja na szczycie listy – stała pozycja ogłoszenia na szczycie listy wyszukiwań w obszarze ogłoszeń promowanych. Działa przez 7 dni.


KOSZT: 19,90 zł