Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

Trening twórczego myślenia
Szkolne

Informacje o kursie

Kreatywność jest potrzebna by człowiek i ludzkość mogli się rozwijać. Niezbędna jest we współczesnym świecie pełnym wyzwań i problemów zmuszających do twórczego myślenia. Podczas zajęć ćwiczymy umiejętności i doskonalimy autokreatywność.

Czas trwania: 90 min.

Grupa wiekowa: 5-19 lat

Cel ogólny: Podniesienie wiedzy oraz umiejętności kreatywnego myślenia i radzenia sobie w sytuacjach problemowych

...Cele szczegółowe:
Uczeń:
a)potrafi zdefiniować czym jest kreatywność
b)zna sposoby rozwiązywania problemów oraz pracy w trudnych sytuacjach
c)potrafi tworzyć mapy myśli

Metody pracy: burza mózgów, mapy myśli, pogadanka

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, materiały drukowane i laminowane

Przebieg minutowy zajęć:

10 min. Przywitanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki zajęć
20 min. Skojarzenia, abstrahowanie, dedukcja
15 min. Warunki sprzyjające i uniemożliwiające pracę twórczą
15 min. Tworzenie mapy myśli
20 min. Kreatywność w praktyce- ćwiczenia
10 min. Zakończenie i podsumowanie zajęć
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnej lokalizacji po wcześniejszym ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość realizacji zajęć w dowolnym terminie po wcześniejszym ustaleniu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

250 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne