Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

Drugie imię fobii
Szkolne

Informacje o kursie

Na samą myśl o fobiach każdy z nas ma przed oczami pająki, szerszenie, pszczoły czy inne, mało atrakcyjne z wyglądu stworzenia. Mało kto zdaje sobie sprawę, że zwierzęta często bardziej boją się nas aniżeli my ich. Zajęcia przybliżają uczestnikom pojęcia dotyczące fobii, strachu oraz lęków a także pozwalają lepiej zrozumieć własne uczucia i emocje wobec zwierząt.

Czas trwania: 45 min.

Grupa wiekowa: 10-19 lat

... Cel ogólny: Uświadomienie uczestnikom podstaw powstawania fobii szczególnie w odniesieniu do zwierząt
Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)poznaje rodzaje fobii
b)zna definicję fobii
c)potrafi określić przyczyny oraz objawy lęków
d)rozróżnia pojęcia lęk, fobia, obrzydzenie, strach
e)rozpoznaje zwierzęta, które najczęściej są podstawą fobii

Metody pracy: dyskusja panelowa, warsztaty

Pomoce dydaktyczne: zbiory przyrodnicze, karty pracy

Przebieg minutowy zajęć:

5 min. Powitanie grupy i wprowadzenie do tematyki zajęć
10 min. Pojęcie fobii oraz jej rodzaje
15 min. Rozróżnianie lęku, fobii, obrzydzenia oraz strachu między sobą
10 min. Zwierzęta wywołujące strach i lęk u ludzi
5 min. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnej lokalizacji po uprzednim ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość realizacji zajęć w dowolnym terminie po uprzednim ustaleniu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

200 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne