Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

Bioróżnorodność pszczół
Szkolne

Informacje o kursie

Pszczoły to grupa ponad 20 tysięcy gatunków żyjących na całym świecie, stanowiąca jedno z najważniejszych ogniw w życiu człowieka przyczyniając się do zapylania roślin. Mimo tak licznej grupy wiedza na ich temat jest znikoma. Mało kto potrafi wymienić więcej niż jeden gatunek pszczoły, często myląc je z osami i szerszeniami! Podczas zajęć przybliżona zostanie tematyka związana z ekologią oraz życiem pszczół a także z ich ochroną i wymieraniem.... />
Czas trwania: 90 min.

Grupa wiekowa: 4-19 lat

Cel ogólny: Uświadomienie uczestnikom znaczenia owadów zapylających dla człowieka oraz potrzeb ich ochrony
Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)rozpoznaje gatunki pszczół żyjące w Polsce
b)wyjaśnia rolę owadów w procesie zapylania roślin
c)wymienia podstawowe elementy budowy ciała owadów
d)wie, gdzie w przyrodzie mieszkają pszczoły i jak je chronić
e)wymienia i definiuje przyczyny wymierania pszczół
f)zna zasady tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom

Metody pracy: dyskusja panelowa, warsztaty

Pomoce dydaktyczne: zbiory przyrodnicze, żywe pszczoły w ramce pokazowej, materiały do budowy gniazd dla pszczół, karty pracy

Przebieg minutowy zajęć:

10 min. Przywitanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki zajęć

20 min. Pochodzenie pszczół oraz ich bioróżnorodność na terenie Europy

15 min. Rozpoznawanie wybranych gatunków pszczół

15 min. Baza pokarmowa pszczół

20 min. Znaczenie pszczół dla człowieka

10 min. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnym mieście po wcześniejszym ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość ustalenia dowolnego terminu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

250 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne