Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

Życie pod wodą
Szkolne

Informacje o kursie

Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że pod wodą istnieje inny świat zwierząt i roślin, odmienny od tego, który znamy z codzienności, z góry. Zajęcia przybliżają wiedzę i ciekawostki z życia organizmów wodnych, a także dotyczą ichtiologii morza, ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody w odniesieniu do zbiorowisk wodnych.

Czas trwania: 90 min.

Grupa wiekowa: 5-19 lat

Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z b...iologią i ekologią gatunków żyjących w środowisku wodnym oraz sposobami ich ochrony

Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)potrafi wymienić podstawowe nauki zajmujące się badaniem środowiska wodnego (w tym morskiego)
b)zna różnice między ekologią, ochroną środowiska, ochroną przyrody
c)potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu ichtiologii morza
d)potrafi wymienić bezpośredni i pośredni wpływ zanieczyszczeń na organizmy żywe i życie człowieka
e)zna skutki destrukcyjnej działalności człowieka w środowisku wodnym

Metody pracy: pogadanka, warsztaty

Pomoce dydaktyczne: zbiory przyrodnicze, makiety edukacyjne, karty pracy

Przebieg minutowy zajęć:

10 min. Powitanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki zajęć
20 min. Omówienie wybranych gatunków zwierząt i roślin żyjących w środowisku wodnym
15 min. Rola wody w przyrodzie
15 min. Ochrona przyrody w środowisku wodnym
20 min. Wykorzystanie zasobów wodnych przez człowieka
10 min. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnej lokalizacji po wcześniejszym ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość realizacji zajęć w dowolnym terminie po wcześniejszym ustaleniu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

250 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne