Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

Na tropie przyrody miejskiej
Szkolne

Informacje o kursie

Przyroda miejska wpływa na życie ludzi oraz ich samopoczucie a nawet stan zdrowia. Nieustanne zmiany antropologiczne zachodzące w miastach powodują przemiany przyrodnicze. Podczas zajęć przyjrzymy się miejskiej przyrodzie oraz gatunkom roślin i zwierząt tworzących miejski ekosystem.

Czas trwania: 90 min.

Grupa wiekowa: 5-19 lat

Cel ogólny: Pogłębienie wiedzy na temat biologii i ekologii wybranych gatunków zw...ierząt i roślin krajobrazu miejskiego
Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)wymienia gatunki zwierząt i roślin charakterystycznych dla środowiska miejskiego
b)definiuje pojęcia: gatunek zagrożony wyginięciem, gatunek chroniony, gatunek parasolowy, gatunek wskaźnikowy
c)dostrzega rolę zwierząt i roślin w ekosystemie miejskim

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, obserwacja

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, probówki, pęseta, preparaty przyrodnicze, czerpak entomologiczny
Przebieg minutowy zajęć:

10 min. Powitanie i wprowadzenie w tematykę zajęć
15 min. Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin
15 min. Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt
20 min. Omówienie znaczenia gatunków roślin i zwierząt dla człowieka oraz środowiska miejskiego
20 min. Ochrona przyrody w mieście
10 min. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnym miejscu po wcześniejszym ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość realizacji zajęć w dowolnym terminie po wcześniejszym ustaleniu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

250 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne