Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

Beeogrody- tworzenie miododajnych ogrodów
Szkolne

Informacje o kursie

Środowisko przyrodnicze miast wymaga od ludzi tworzenia ogrodów przyjaznych zwierzętom, umożliwiających im rozwój oraz stanowiących siedlisko. Beeogrody to miejsca dedykowane owadom zapylającym. Zajęcia poświęcone są tematyce miododajnych miast oraz tworzeniu bazy pożytkowej dla owadów.

Czas trwania: 90 min.

Grupa wiekowa: 5-19 lat

Cel ogólny: Poznanie wybranych gatunków roślin miododajnych oraz ich roli w m...iastach

Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)definiuje co to: rośliny miododajne, owady zapylające, siedlisko
b)rozpoznaje wybrane gatunki owadów zapylających oraz roślin miododajnych
c)wie jak zwiększać bioróżnorodność roślin miododajnych w swojej okolicy

Metody pracy: burza mózgów, materiały laminowane, karty pracy

Pomoce dydaktyczne: nasiona roślin miododajnych, gabloty entomologiczne, materiały drukowane oraz laminowane, szablony roślin

Przebieg minutowy zajęć:

10 min. Przywitanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki ogrodów przyjaznych pszczołom

30 min. Przedstawienie bioróżnorodności roślin miododajnych na terenach miejskich oraz wiejskich oraz ich rozpoznawanie (rośliny oraz nasiona)
15 min. Znaczenie roślin miododajnych dla owadów zapylających

10 min. Omówienie pielęgnacji oraz uprawy wybranych gatunków roślin

15 min. Hodowla owadów zapylających w ogrodzie

10 min. Podsumowanie warsztatów i zakończenie
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnej lokalizacji po uprzednim ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość realizacji zajęć w dowolnym terminie po uprzednim ustaleniu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

250 
Cena obejmuje:

Zajęcia szkolne