Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

Beehotele- tworzenie domów dla owadów zapylających
Szkolne

Informacje o kursie

Hotele dla owadów zapylających stanowiące gniazda zastępcze dla wybranych gatunków owadów stanowią cenne siedlisko szczególnie na terenach miejskich. Ich montaż oraz usytuowanie powinno być związane z parkami lub terenami zieleni gdzie owady mają wystarczającą bazę pokarmową n swój rozwój. Podczas zajęć zgłębiamy wiedzę dotyczącą sposobów zwiększania siedlisk dla owadów zapylających w miastach.

Czas trwania: 90 min.

Grup...a wiekowa: 5-19 lat

Cel ogólny: Zapoznanie z zasadami budowy hoteli dla owadów oraz ich przeznaczeniem

Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)wie jakie znaczenie w środowisku mają hotele dla owadów
b)zna zasady ich stawiania oraz budowy
c)rozpoznaje wybrane gatunki owadów zapylających
d)potrafi zdefiniować czym jest ochrona gatunkowa zwierząt

Metody pracy: burza mózgów, pogadanka, ćwiczenia techniczne

Pomoce dydaktyczne: listwy drewniane/panele drewniane, łodygi trzciny pospolitej, zszywacz pneumatyczny, siatka zabezpieczająca gniazda przed ptakami, gabloty entomologiczne z owadami, materiały drukowane oraz laminowane, sprzęt entomologiczny (czerpak, pęseta, probówki, mikroskop)

Przebieg minutowy zajęć:

10 min. Przywitanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki owadów zapylających oraz ich roli w środowisku przyrodniczym
20 min. Przedstawienie bioróżnorodności pszczół żyjących w Polsce oraz rozpoznawanie podstawowych gatunków
15 min. Omówienie sposobów budowy hoteli dla owadów (materiał, struktura, lokalizacja, baza pokarmowa)
40 min. Budowa hoteli dla owadów

5 min. Podsumowanie warsztatów i zakończenie
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnej lokalizacji po wcześniejszym ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość ustalenia dowolnego terminu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

300 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne