Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

4 Łapy
Szkolne

Informacje o kursie

Czworonogi to niewątpliwie najlepsi przyjaciele człowieka. Poprzez pracę hodowlaną i krzyżowanie psów między sobą możemy podziwiać dziś rozmaite rasy psów. Zajęcia poświęcone są rozpoznawaniu wybranych ras psów oraz zapoznania z wybranymi zagadnieniami z zakresu kynologii oraz dogoterapii.

Czas trwania: 90 min.

Grupa wiekowa: 5-19 lat

Cel ogólny: Poznanie wybranych ras psów oraz podstaw dogoterapii

.../> Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)definiuje co to dogoterapia, kynologia, zoologia
b)rozpoznaje wybrane gatunki psów
c)zna zasady higieny, żywienia oraz dobrostanu czworonogów

Metody pracy: burza mózgów, pogadanka

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, materiały laminowane, kartki papieru, kredki

Przebieg minutowy zajęć

10 min. Przywitanie i wprowadzenie do tematyki zajęć
20 min. Rozpoznawanie wybranych ras psów
20 min. Higiena, żywienie oraz dobrostan psów
15 min. Emocje u psów- podstawy dogoterapii
15 min. Użytkowanie psów przez człowieka
10 min. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Zdobycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Zdobycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z obszaru nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Możliwość realizacji zajęć w dowolnej lokalizacji po wcześniejszym ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość ustalenia dowolnego terminu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

250 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne