Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań

Opis kursu

4 Żywioły
Szkolne

Informacje o kursie

Ogień, Woda, Wiatr i Ziemia to żywioły nad którymi ludzie nie mają władzy od milionów lat. Człowiek od dawna walczy z naturą, często jednak pozostając bezsilny wobec siły z jaką przyroda walczy o to co człowieka próbuje jej zabrać. Zajęcia koncentrują się na ukazaniu uczestnikom potęgi Ziemi oraz oznak działalności żywiołów budujących naszą planetę.

Czas trwania: 90 min.

Grupa wiekowa: 5-19 lat

Cel ogólny: Z...apoznanie uczestników z przyrodą nieożywioną stworzoną przez żywioły Ziemi oraz poznanie destrukcyjnej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym

Cele szczegółowe:

Uczeń:
a)ma świadomość potęgi żywiołów Ziemi oraz ich skutków dla człowieka
b)poznaje przykłady działalności każdego z żywiołów
c)dostrzega wpływ działalności człowieka na kataklizmy
d)zna wartość środowiska przyrodniczego oraz dostrzega swoją rolę w nim
e)rozumie współzależności panujące w świecie przyrody
f)potrafi wyjaśnić co to antropopresja

Metody pracy: pogadanka, warsztaty

Pomoce dydaktyczne: zbiory przyrodnicze, karty pracy, minerały oraz skały

Przebieg minutowy zajęć:

10 min. Przywitanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki zajęć

20 min. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze

20 min Omówienie żywiołów przyrodniczych oraz zjawisk im towarzyszących

20 min. Praca zespołowa przy kartach pracy- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk przyrodniczych
10 min. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czytaj dalej

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych

Umiejętności które zdobędziesz

  • Nabycie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych

Lokalizacja

Lokalizacja

Poznań
Poznań

Lokalizacja zajęć- dowolna, po wcześniejszym ustaleniu


Termin

Termin

Możliwość ustalenia dowolnego terminu

Organizator

Organizator

Mateusz Kęsy
Mateusz Kęsy
Poznań
Kontakt

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.

Doktorant w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w Szkole Podstawowej "Skrzydła" w Poznaniu. Aktywny edukator i popularyzator nauki.
Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Wielokrotnie nagradzany za działalność edukacyjną oraz popularyzację nauki.


Cena:

250 
Cena obejmuje:

    Zajęcia szkolne